Mahavitran Mahavitran
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना
(पारेषण विरहित सौर कृषि पंप)
Mahavitran
User Manual for Maintenance of Solar Pump
 
पारेषण विरहित सौर कृषि पंप ऑनलाइन अर्ज सद्यस्थिती
अर्जाची स्थिती