Mahavitran Mahavitran
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना
(पारेषण विरहित सौर कृषि पंप)
Mahavitran  

३/५/७.५ अश्वशक्ती पारेषण विरहित सौर कृषी पंपासाठी नवीन अर्ज स्वीकारणे सध्यस्थितीत बंद आहे

Solar Pump Borewell Solar Pump
Solar Power
Solar Pump