Mahavitran
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
 
Online Application Form for Off-grid Solar Agriculture Pump (Format-A1)
पारेषण विरहित सौर कृषि पंपाकरीता ऑनलाइन अर्ज (नमुना-ए1)
   
Please click here to apply for Off-grid Solar Agriculture Pump (Paid Pending Consumer) प्रलंबित वीज जोडणी ग्राहक पारेषण विरहित सौर कृषि पंपाकरीता अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Please click here to apply for Off-grid Solar Agriculture Pump (New Consumer) नवीन वीज जोडणी ग्राहक पारेषण विरहित सौर कृषि पंपाकरीता अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Solar Pump Borewell Solar Pump
Solar Power
Solar Pump
Track Your Application Status आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घ्या
Bank Details Entry For Excess Amount Paid Beneficiary अतिरिक्त रक्कम भरणा केलेलया लाभार्थीचे बँक तपशील नोंद
Search Empaneled Vendors for Off-grid Solar Agriculture Pump पारेषण विरहित सौर कृषि पंपाकरीता नामांकित विक्रेत्याची यादी