Mahavitran
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
 
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana (Off-Grid Solar Agriculture Pump)